വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയത് മറന്നുപോയാല്‍

ചോദ്യം: വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും മനപ്പാഠമാക്കിയ സുക്തങ്ങൾ മറന്നുപോകുന്നത് വലിയ പാപമാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം...

അനറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും മേൽ സമാധാനവും രക്ഷയുമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ വിഷയവുമായി...

പരലോക വിശ്വാസവും പുനർജന്മ സങ്കൽപവും

ചോദ്യം-  ''ഇസ്‌ലാമിലെ പരലോക വിശ്വാസവും ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജന്മ സങ്കൽപവും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പുനർജന്മ സങ്കൽപത്തെ...

ഇസ്‌ലാം അടിമത്തം നിരോധിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

ചോദ്യം- ''ഇസ്‌ലാം അടിമത്തം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ സമത്വത്തെയും നീതിയെയും സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇസ്‌ലാമിന് എന്തവകാശമാണുള്ളത്?'' ഉത്തരം-  മനുഷ്യരെല്ലാം...

ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികഗ്രന്ഥമോ?

''ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികഗ്രന്ഥമാണെന്നാണല്ലോ മുസ്‌ലിംകള്‍ അവകാശപ്പെടാറുള്ളത്. അത് മുഹമ്മദിന്റെ രചനയല്ലെന്നും ദൈവികമാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക?'' ഉത്തരം-  ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികമാണെന്നതിനു തെളിവ് ആ...

വുദുവും തയമ്മുമും

ചോദ്യം: കൈയിനു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ തയമ്മും മാത്രം മതിയോ, മറ്റവയവങ്ങൾ കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ? സിമന്റീട്ട സ്ഥലം, കിടക്ക, പായ മുതലായവയിൽ...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

ദിക്‌റ് കൊണ്ട് കണ്ണേറ് തടയാമോ?

ചോദ്യം: ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ണേറ് ബാധിക്കുന്നു. അയാള്‍ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കാറില്ല, ഓര്‍ക്കാറില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് അയാല്‍...

Behavioral etiquette

വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ

ചോദ്യം- ഒരു യാത്രയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു വസ്തു കൈവശമുണ്ട്. സാഹചര്യം സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമിക വിധി...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

MOST POPULAR

UP TO DATE

ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യം: തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലുടമസ്ഥരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാം അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ? തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും...

അഭയാർത്ഥികളായ സിറിയൻ കുട്ടികളെ കുടുംബത്തോട് ചേർക്കൽ?

പ്രായപൂർത്തി ആയവരോ അല്ലാത്തവരോ ആയ സിറിയൻ അഭയാർത്ഥി കുട്ടികളെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തോട്...

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൻെറ വിധി

ചോദ്യം: ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് വഴിപ്പെടുക, ക്രമസമാധാനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി...

ഇസ്‌ലാമും പരിണാമസിദ്ധാന്തവും

ചോദ്യം- ഇസ്‌ലാം പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം- ഖണ്ഡിതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായതൊന്നും...

അനറബി ഭാഷയിലുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ അല്ലാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും മേൽ സമാധാനവും രക്ഷയുമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ വിഷയവുമായി...

പരലോക വിശ്വാസവും പുനർജന്മ സങ്കൽപവും

ചോദ്യം-  ''ഇസ്‌ലാമിലെ പരലോക വിശ്വാസവും ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജന്മ സങ്കൽപവും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പുനർജന്മ സങ്കൽപത്തെ...

ഇസ്‌ലാം അടിമത്തം നിരോധിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

ചോദ്യം- ''ഇസ്‌ലാം അടിമത്തം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ സമത്വത്തെയും നീതിയെയും സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇസ്‌ലാമിന് എന്തവകാശമാണുള്ളത്?'' ഉത്തരം-  മനുഷ്യരെല്ലാം...

ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികഗ്രന്ഥമോ?

''ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികഗ്രന്ഥമാണെന്നാണല്ലോ മുസ്‌ലിംകള്‍ അവകാശപ്പെടാറുള്ളത്. അത് മുഹമ്മദിന്റെ രചനയല്ലെന്നും ദൈവികമാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക?'' ഉത്തരം-  ഖുര്‍ആന്‍ ദൈവികമാണെന്നതിനു തെളിവ് ആ...

വുദുവും തയമ്മുമും

ചോദ്യം: കൈയിനു പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടാൽ തയമ്മും മാത്രം മതിയോ, മറ്റവയവങ്ങൾ കഴുകേണ്ടതുണ്ടോ? സിമന്റീട്ട സ്ഥലം, കിടക്ക, പായ മുതലായവയിൽ...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താതെയും വേദനിപ്പിക്കാതെയും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയുക?...

ദിക്‌റ് കൊണ്ട് കണ്ണേറ് തടയാമോ?

ചോദ്യം: ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ണേറ് ബാധിക്കുന്നു. അയാള്‍ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിക്കാറില്ല, ഓര്‍ക്കാറില്ല. തുടര്‍ന്നാണ് അയാല്‍...

UP TO DATE

ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യം: തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലുടമസ്ഥരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാം അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ? തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും...

അഭയാർത്ഥികളായ സിറിയൻ കുട്ടികളെ കുടുംബത്തോട് ചേർക്കൽ?

പ്രായപൂർത്തി ആയവരോ അല്ലാത്തവരോ ആയ സിറിയൻ അഭയാർത്ഥി കുട്ടികളെ മുസ്ലിം കുടുംബത്തോട്...

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൻെറ വിധി

ചോദ്യം: ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് വഴിപ്പെടുക, ക്രമസമാധാനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി...

തൊഴിലില്ലായ്മാവേതനം സ്വീകരിക്കാമോ?

ചോദ്യം: സർക്കാറിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മാ വേതനം പറ്റുന്നത് അനുവദനീയമാണോ? ഉത്തരം: തൊഴിലില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന...

ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ ശരീഅത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചോദ്യം: തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിലുടമസ്ഥരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാം അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടോ? തൊഴിലാളികളുടെ വേതനവും...

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതിൻെറ വിധി

ചോദ്യം: ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവുകൾക്ക് വഴിപ്പെടുക, ക്രമസമാധാനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ആളുകളെ വധിക്കുന്നതിന്റെ മതവിധിയെന്ത്? ചില അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സർവ്വ സാധാരണമായി നടക്കുന്ന സംഭവമാണിത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ സൈന്യവും...

കള്ളസർട്ടിഫിക്കറ്റുപയോഗിച്ച് ജോലി നേടാമോ?

ചോ: ഞാൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ സമ്പാദിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേരുകയും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി യോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. ഈ യോഗ്യതയുള്ള വരെ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിനു ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ...

പർച്ചേസ് കമീഷൻ

ഞാനൊരു പെയിൻറു കടയിൽ സെയിൽസ്മേനാണ്. കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താവിന്റെ തൊഴിലാളികളായിരിക്കും. അവർ കമീഷൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. 150 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ടിന്നിന് ഞങ്ങൾ 180 രൂപ തന്നെ വിലയിടുകയും...

ഖുത്വുബ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന് വേതനം കൈപറ്റാമോ?

ചോദ്യം: ഒരാള്‍ മസ്ജിദില്‍ ഖുത്വുബ നിര്‍വഹിക്കുന്നതിന് വേതനം കൈപറ്റുന്നതിന്റെ വിധിയെന്താണ്? അതോടൊപ്പം, വഖ്ഫിനുകീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചികൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകര്‍ക്ക് നിശ്ചിത ശമ്പളം വഖ്ഫില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് പള്ളി പരിപാലകര്‍ ഇമാമിന് വഖ്ഫില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ...

പുരുഷന്മാർക്ക് പട്ടും സ്വർണവും

ചോദ്യം: പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും പട്ടും നിഷിദ്ധമാക്കിയതിന്റെ യുക്തിയെന്താണ്? പുരുഷന്മാർ അതുപയോഗിച്ചാൽ വല്ല ഭവിഷ്യത്തുമുണ്ടാകുമോ? ഉത്തരം: പുരുഷന്മാർക്ക്...

വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കളഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ

ചോദ്യം- ഒരു യാത്രയിൽ വീണുകിട്ടിയ ഒരു വസ്തു കൈവശമുണ്ട്. സാഹചര്യം സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ...

രോഗം പിടിപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്?

ചോദ്യം: വിശ്വാസം കൈകൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ പിതാവ് മാരകമായ രോഗത്താൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ...

പരലോക വിശ്വാസവും പുനർജന്മ സങ്കൽപവും

ചോദ്യം-  ''ഇസ്‌ലാമിലെ പരലോക വിശ്വാസവും ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുനർജന്മ സങ്കൽപവും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസവുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പുനർജന്മ സങ്കൽപത്തെ ഇസ്‌ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്?'' ഉത്തരം-  മരണത്തോടെ മനുഷ്യജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ...

മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താമോ?

ചോദ്യം: മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മൃഗത്തെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ലെന്ന്  പറയുന്നു. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്വാലിഹായ മകൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയെന്നും അതല്ലാത്ത മൃഗ ബലി...

കാരിക്കേച്ചര്‍, ഡ്രോയിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രഫി … കര്‍മശാസ്ത്രം

ശരീഅത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വ്യക്തമായ എതിര്‍പ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരു വ്യക്തിയെയോ അവന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയോ പരിഹസിക്കുകയോ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത രീതിയില്‍ ആശയസംവേദനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള കാരിക്കേച്ചറുകള്‍ അനുവദനീയമാണ്. പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്കിടയില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന...

മത്സരത്തിന്റെ മതവിധി; അനുവദനീയമായതും നിഷിദ്ധമായതും

ഹലാലായ മാര്‍ഗത്തിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും അനുവദനീയമാണ്. ശരീഅത്ത് അനുവദിച്ചതും ഉപകാരപ്രദവുമായ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അനുവദനീയമാണ്. ശറഇയ്യായ എല്ലാ കായികാഭ്യാസങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി വരും. അതുപോലെത്തന്നെ വൈജ്ഞാനികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ മത്സരവും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. മത്സരത്തിന്റെ...

Special Page